Yrkesfiskare vill ha högre ersättning

Blekingefiskarna tycker att regeringens satsning på mer ersättning för viltskador är bra - men det är fortfarande för lite.

Enligt Sydkustfiskarnas ordförande Jan-Erik Holmberg vore fem miljoner bara till Blekinges fiskare en rimlig täckning för de skador som uppkommer när sälen äter upp fångsten och förstör fiskarnas redskap.

Men han tror inte på att man kommer att få mer än drygt en miljon.

För att helt komma till rätta med sälproblemet ser Jan-Erik Holmberg inget bättre alternativ än att hålla igen beståndet med skyddsjakt.

– Sälen ska leva och vi ska leva, men det ska vara i harmoni så att bestånden är rätt, säger han.

Arlette Jarl
arlette.jarl@sr.se