Örnsköldsvik

Nya friskolor medför svåra konsekvenser

En kommande etablering av flera nya friskolor i Örnsköldsvik skulle få svåra konsekvenser för den kommunala skolan.Det nystartade kemigymnasiet kommer att läggas ned och integreringen av utlandsfödda barn skulle drastiskt försämras.

En kommande etablering av friskolor i Örnsköldsvik skulle få svåra konsekvenser för den kommunala skolan:

o integrationsarbetet skulle kraftigt försämras.

o det nystartade kemigymnasiet skulle läggas ned.

o satsningar på att locka flickor till teknikprogrammen skulle vara bortkastade.

o kommunens mångmiljoninvesteringar i maskiner skulle inte alls utnyttjas.

Det är barn och utbildningsnämndens arbetsutskott som sagt sitt inför nämndens möte på onsdag. Det finns tre ansökningar inne om nya friskolor i Örnsköldsvik.

Norrskenets friskolor har som Sveriges Radio Västernorrland tidigare berättat om, ansökt om att starta en friskola i centrum för 240 elever.

– Blir det så skulle kommunens integrationsarbete drastiskt försämras tror nämnden. Idag har 40 procent av barnen utländsk bakgrund, en friskola skulle locka till sig en stor del svenskfödda barn, skriver arbetsutskottet.

Det nystartade kemigymnasiet skulle få läggas ned om Novums planer på en gymnasieskola blir verklighet. Kommunens satsning på nya maskiner skulle bli en flop och satsningen på att locka tjejer till teknikprogrammen skulle också bromsas upp rejält.

Barn och utbildningsnämnden säger ja eller nej till ansökningarna på onsdag men det är skolverket slutligen avgör frågan.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se