Dyrare villor och bostadsrätter i länet

Villapriserna i Dalarna fortsätter att stiga, liksom i landet i övrigt. Bostadsrätterna i länet blir även de dyrare, medan bostadsrätterna i landet som helhet har blivit billigare. 

Detta visar färska siffror från Mäklarstatistik och Statiska centralbyrån, SCB, som undersökt prisutvecklingen för villor under de tre sommarmånaderna.
De båda undersökningarna pekar på att villapriserna i landet och i Dalarna, har stigit sedan förra sommaren och att det också skett en ökning jämfört med i våras. Men siffrorna skiljer sig något.
Enligt Mäklarstatistik har småhuspriserna här i länet stigit med 9 procent på ett år. De siffrorna grundar sig på närmare 600 husaffärer. Men SCB: s siffror som bygger på 500 husköp vittnar om en prisökning på enbart 5 procent. Medelpriset på en villa i länet ligger i spannet 920 000 - 950 000 kronor enligt de två myndigheterna.
Mäklarstatistik har också undersökt utvecklingen när det gäller bostadsrätter och fritidshus. Priserna på bostadsrätter har i landet som helhet sjunkit med 4 procent på ett år. I Dalarna handlar det istället om en ökning med 6 procent. Prisökningen på fritidshus har varit lika stor som för bostadsrätter under samma period.