Sundsvall

Olaglig eldning i Matfors

Det eldas avfall på små industriområden i Matfors på ett sätt som strider mot gällande miljölagstiftning. Det visar den granskning av flera Matforsföretag som miljökontoret genomför.

Genom att bränna upp avfallet slipper företagen kostnaderna för avfallshanteringen.
Åkerier, bensinstationer och metallbearbetningsföretag är några företag som ingått i tillsynsprojektet.