Kiruna kommun har köpstopp

Kiruna kommun har infört omedelbart köpstopp i de kommunala verksamheterna. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen. Anledningen är att underlaget för delårsrapporten januari till augusti visar en prognos på minus 21 miljoner kronor för kommunen vid årets slut.

Endast det som bedöms som absolut nödvändigt för fortsatt drift under året får köpas, resten skall verksamheterna avstå från.

Det gäller varor, tjänster, resor och utbildningar, allt som inte bedöms som nödvändigt för att klara verksamheten på en basnivå under resten av 2008. Det skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.