Sydsverige

Gemensam taxa över länsgränserna

Länen i södra Sverige inför nu en gemensam taxa för resor med kollektivtrafiken över länsgränserna.
Trafikhuvudmännen i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland och Västra Götaland är överens om en sydtaxa.

Det ska alltså räcka med ett pendlarkort även om man reser i mer än ett län.

Nu startar arbetet med att bestämma vad korten ska kosta.