Kronoberg

Vida varslar ett trettiotal anställda

Sågverkskoncernen Vida varslar ett trettiotal anställda om uppsägning. Vikande efterfrågan är en av orsakerna till varslen.

Konjunkturnedgången märks också i sågverksbranschen, som SR Kronoberg rapporterade på tisdagen.

Sågverkskoncernen Vida varslar nu ett trettiotal personer om uppsägning. Fyra av dem arbetar i Ljungby, fyra i Alvesta, och ett tjugotal i Hestra.

En orsak till varslet är vikande efterfrågan på trävaror, säger koncernchefen Santhe Dahl till SR Kronoberg.

En annan förklaring är rationaliseringar, som en direkt följd av att Vida gjort stora investeringar i anläggningen i Vislanda.

Även i Urshult minskar Vida sin produktion. Där drabbas inhyrd personal.


Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se