Årjängsföretag hotas av miljöböter

Arbetsmiljöverket hotar ett fraktföretag i Årjäng med vite på 30.000 kronor om inte brister i arbetsmiljön åtgärdas före 30 november.

Det är avsaknaden av systematiskt arbete med arbetsmiljön som gör att Arbetsmiljöverket nu kräver vite. Bland annat har företaget inte gjort någon ordentlig riskbedömning, trots flera påstötningar från verket.