ÄNGELHOLM/ÅSTORP

Golgata kan hamna utanför Åstorp

Det finns planer på att bygga ett upplevelseland med Bibeln som tema i Humlarp nära gränsen mellan Ängelholms och Åstorps kommuner. Det är tänkt att bland annat stallet i Betlehem där Jesus föddes och Golgata där korsfästelsen ägde rum ska byggas upp.

Prästen Urban Lennartsson är mannen bakom idén.

Han ska presentera planerna för styrelsen för den ekumeniska organsiationen Svenska Bibelsällskapet i morgon.

Tanken är att Bibelsällskapet ska bli huvudman för anläggningen.