"Äldre män bör undersökas för pulsåderbråck"

Alla 65-åriga män bör ultraljudsscreenas för att upptäcka pulsåderbråck i buken. det tycker Statens beredning för medicinsk utvärdering. En sådan undersökning skulle rädda liv och är kostnadseffektiv och etiskt försvarbar, menar beredningen.

Testerna görs i dag i fem landsting, bland annat Uppsala.  Omkring 600 män och 200 kvinnor dör i Sverige varje år till följd av bråck på stora kroppspulsådern.