Skene

20 756 underskrifter insamlade

Under onsdagen lämnades protestlistor in mot den hotande nedläggningen av nattakuten på Skene lasarett.

På mycket kort tid har aktionsgruppen lyckats samla in hela 20 756 namnunderskrifter.

Olof Persson i aktionsgruppen är förundrad över vilket engagemang den hotande nedläggningen väckt.

Peter Rosholm är ordförande i SÄS styrelse och var den som tog emot bunten med namnlistor. Han tycker att det är bra att så många engagerar sig i Skene lasarett, och poängterar att det är viktigt att ha en bra relation med aktionsgruppen.

Beslut i frågan om Skene lasaretts framtid tas först i december.

Läs mer här

Charlotte Brunmark
charlotte.brunmark@sr.se