Kvinnor missgynnas vid GU

Göteborgs Universitet könsdiskriminerar mest i landet när det gäller antagning av elever. Nästan alla som drabbas är kvinnor. Det menar organisationen Centrum För Rättvisa.

Idag presenterar de en rapport om hur landets högskolor använder så kallad positiv särbehandling för att få en jämn könsfördelning på populära utbildningar.

Om en kvinna och en man med lika bra betyg söker en utbildning är det könsfördelningen bland de redan antagna eleverna som avgör vem av dem som kommer in. Idealet är hälften hälften, och eftersom kvinnor generellt sett har bättre betyg från gymnasiet är det de som drabbas hårdast av det som den ideella organisationen Centrum För Rättvisa menar är olaglig könsdiskriminering.

Flera personer har nu stämt Lantbruksuniversitetet i Uppsala på grund av det här, men det är Göteborg som är värst. De senaste tre åren har nästan 2500 personer särbehandlats bort, varav 98 procent är kvinnor.