Socialnämnden redovisar överskott

Socialnämnden i Gotlands kommun redovisar ett överskott för årets åtta första månader på dryga 13 miljoner kronor. Men kostnaderna väntas öka i framtiden

Nio av miljoner vill nämnden reservera för oförutsedda utgifter.

Men det kan bli högre utgifter framöver spår nämnden. Ökade krav på äldreomsorg, och förslagen till ny lag för stöd och service för vissa funktionshindrade, kan ge betydande kostnadsökningar redan under nästa år.