Bodenföretag anmält till AMV

Fackförbundet Fastighetsanställdas förbund anmäler bostadsbolaget Wikstens fastigheter i Boden till Arbetsmiljöverket.  Anledningen är att bolaget tvingar företagets fastighetsskötare att agera störningsjour. Fastighetsskötarna känner sig otrygga vid utryckningarna och de har inte givits utbildning och andra förutsättningar för att klara av uppgiften.