Poliser hotar sluta efter avtalsändringar

Poliserna i Uppsala län är på krigsstigen mot sin arbetsgivare. Orsaken är det omtvistade arbetstidsavtal som är på väg att införas runtom i Sverige.

Tidigare i veckan hamnade facket på kollisionskurs med ledningen i länet efter diskussionerna om hur bemanningslistorna ska se ut, framförallt för de som rycker ut med polisbilarna. En del poliser som Upplandsnytt pratat med hotar att sluta i yrket, som en följd av schemaändringarna.

– I förhandlingen ska man titta på verksamheten, personalen och arbetsmiljön och att det är förenligt med arbetstagarnas fritid. Det ska se i stor samverkan med berörda arbetstagare. De anser vi inte har skett i Uppsala, säger Gunnar Elerud, ordförande för Polisförbundet i Uppsala län.

Parterna i Uppsala län har varit hyfsat i fas fram tills häromdagen. Då blev facket mer eller mindre överkörda av länspolismästaren, menar Polisförbundets Gunnar Elrud.

Det nya arbetstidsavtalet ska sjösättas första oktober trots att man är långtifrån överens om hur länets 700 polisanställda ska jobba. För en enskild polis i utryckningstjänst kan det nya avtalet innebära bortåt 18 extra arbetsdagar på ett år. Man går från långa arbetspass med långa ledigheter för återhämtning till kortare men fler dagar.

– Sammantaget blir det två arbetspass mer på sex veckor. Vi är nöjda med att få mer ur verksamheten på det viset, säger kommissarie Åke Lövh, som arbetar med personalfrågor i Uppsalapolisens stab.

– Även om vi får personal som jobbar mer tid, så kanske det går åt mer energi och tankar på hur det kunde bli så här, och att vi inte är så effektiva den tid vi är på jobbet, tror Polisförbundets Gunnar Elerud. 

Med det nya avtalet kommer polisen följa EU:s arbets- och vilotider. Dessutom öppnar det för tidigare pensioner.

Poliser som Upplandsnytt talat med berättar om en påtaglig frustration över polisledningens sätt att hantera frågan. Det finns till och med de poliser som tycker att avtalet innebär så stora förändringar att de överväger att lämna utryckningstjänsten och i vissa fall även polisen.

– Det är naturligtvis väldigt beklagligt att man kommit fram till de slutsatserna. Vi kommer vara oerhört lyhörda på sådana här diskussioner, säger kommissarie Åke Lövh, som hoppas att fack och arbetsgivare kan komma närmare varandra i frågan senare i höst.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se