Fick vänta för länge på cancerdiagnos

Efter att en patient på Blekingesjukhuset fått vänta i ett och ett halvt år på rätt diagnos har Socialstyrelsen yttrat sig i ärendet.

Socialstyrelsen konstaterar att en läkare missade att patienten drabbats av ett förstadie av hudcancer och först vid den senare kontrollen kunde man sätt in rätt vård.

Delar av patientens tumme opererades då bort. Socialstyrelsen skriver i sin bedömning att man inte med säkerhet kan veta hur fördröjningen påverkat diagnosen.

De anser också att Blekingesjukhuset bör se över sin verksamhet och vidta åtgärder för att säkerställa personalens kompetens.