Laholm

Ytterligare 75 gårdar berörs

Upptäckten av blåtunga på gårdar i Laholms kommun igår innebär en ändrad strategi i det stora vaccinations och provtagningsområdet.

Ytterligare cirka 75 gårdar i Halland och Skåne berörs och ska både hittas och vaccineras när spärrområdet utökades under gårdagen. 

Call center står det med stora bokstäver i en av salarna på LV 6 i Halmstad. På en stor karta över främst Halland, men Jönköping och Skåne syns lite också, är ett område målat i två nyanser av rosa. Det är restriktionsområdet och spärrområdet som nu alltså har utökats.

Det var när nästan alla djur inom det område som jordbruksverket först hade spärrats av, nästan var färdigvaccinerade som två djur utanför det ursprungliga spärrområdet upptäcktes smittade av virussjukdomen blåtunga.

Det blir alltså en omprioritering å vaccineringsarbetet förskjuts nu en aning neråt.

Tomas Svensson, insatsledare från jordbruksverket om arbetet med att förhindra spridningen av blåtunga. Reporter Samira Othman.