Efter strejk och väntan - vårdavtalet klart i Värmland

Det lokala löneavtalet mellan Landstinget och Vårdförbundet i Värmland är klart. Dagens uppgörelse innebär bland annat att 2000 kronor avsätts för var och en av de tillsvidareanställda medlemmarna i Vårdförbundet som arbetar inom vården.

Dessutom finns ytterligare 300 kronor per anställd att fördela på de medlemmar i Vårdförbundet som har specialist- eller funktionsutbildning.
Redan i juni kom parterna överens om att ingångslönen för nyanställda medlemmar i Vårdförbundet höjs till 20 000 kronor per månad.
Avtalet kommer att innebära ansträngningar för landstingets ekonomi men är nödvändigt ur ett långsiktigt perspektiv, säger säger landstingets personalchef, Gunnar Blomquist.
Den nya lönen gäller från den 1 november och ambitionen är att den nya lönen ska betalas ut i december.