Uppsala

Besvikelse på Linnéskolan

På Linnéskolan i Uppsala är man besviken efter beskedet om att en nedläggning av skolan är huvudalternativ när kommunen måste spara. Färre elever och ett ökat antal friskolor lett till ett överskott på skollokaler i Uppsala.

- Det är tragiskt, det är en så stor besvikelse att det är sjukt, säger eleven Angelica Engström. Alla kommer drabbas.

- Jag tycker det är tråkigt. Jag valde skola efter beslutet att man inte skulle lägga ner skolan, då kändes det som ett säkert kort, men uppenbarligen inte, säger Tobias Sköld som går i ettan.

- Jag tycker det är bedrövligt det politikerna gör. Förra året kämpade vi stenhårt mot det här förslag, och så kommer det ett nytt. Jag tror de kommer vinna den här gången för dom har mer att stå på nu, dom har mer information, säger eleven Marcos Monserrat.

Bland lärarna är det också mycket känslor. Berit Bergström är ansvarig för Linnéskolans företagarutbildning:

- Det är ju naturligt att jag måste vara ganska besviken över utslaget. Framförallt att man här då säger att man vill splittra den här framgångsrika företagarprofilen, säger hon.

Att just en nedläggning av Linnéskolan är huvudalternativ beror enligt tjänstemannaförslaget på skolans lämpliga storlek, och dessutom går programmen på skolan lätt att flytta.

Andra alternativ som utretts är att bara delar av skolan lämnas, eller att delar av antingen Katedralskolan eller Celsiusskolan flyttas. Men en flytt av hela Linnéskolan är alltså huvudförslaget. Linnéskolans rektor Håkan Joas var inte förvånad över beskedet:

- Det känns naturligtvis aldrig bra att lägga ner en verksamhet. Samtidigt har jag förståelse för att vi har för stora lokaler, med tanke på den demografiska utveckling vi ser framför oss.

Enligt Håkan Joas ska inga lärartjänster hotas, men för ett femtontal av de övriga anställda är framtiden osäker.

Vad kommunens alternativ till en flytt av Linnéskolan skulle kunna vara har flera elever en klar bild av:

- Dom borde sluta starta så mycket friskolor, säger Anna Nilsson.

- Tror det är för mycket friskolor alltså. Det är tretton friskolor och elva kommunala, det blir mycket pengar och det finns inte tillräckligt med elever, säger Tobias Sköld, också han elev på Linnéskolan.  

Slutgiltigt beslut om Linneskolans framtid kommer fattas 15 oktober, innan dess kommer allmänheten få tycka till vid en så kallad medborgardialog.

Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se