Lär er samiska ortsnamn

Att använda samiska namn på fjällkartan har ifrågasatts av vissa organisationer och myndigheter. Något som upprör Per Stefan Labba, ledamot i det samiska språkrådet.
- De borde istället ägna mer intresse åt att lära sig dom ursprungliga samiska platsnamnen, menar Per Stefan Labba.

När lantmäteriet införde samisk stavning på fjällkartan var farhågorna stora på många håll. Bland annat befarade försvaret stora missförstånd vid militära förflyttningar och SOS alarm var rädd för att räddningsinsatser skulle försvåras.

De flesta farhågorna har i efterhand visat sig vara i onödan, å det har inte uppstått några allvarliga problem. Påa SOS alarm ser man ändå fortfarande risker eftersom det är svårt att uttala platsnamn på samiska. Trots det så tänker man inte utbilda personalen.

Det förvånar Per Stefan Labba, ledamot i samiska språkrådet, som menar att man bara behöver lära sig några nya samiska bokstäver för att kunna uttala platsnamnen.

Thomas Sarri, SR Sameradion
thomas.sarri@sr.se