ÖSTERSUND

Elevkampanj för cykelhjälm

Just nu pågår en kampanj för att få skolbarn att använda cykelhjälm. Det är ett led i den Europeiska trafikantveckan och idag var det Storsjöskolan i Östersund som fick besök.

Daniel Öhman, Filip Ariander och Magnus Gren på Storsjöskolan i Östersund. Reporter Lennart Hobring.