stockholm

Regler för dubbdäck ses över

Vägverket ska se över de framtida reglerna för dubbdäck – det är regeringen som vill veta hur förändrad användning påverkar trafiksäkerheten.

Om det blir ändrade regler kan de tidigast börja gälla från säsongen 2009/2010. Dubbdäck är en av de främsta källorna till att skadliga partiklar överskrider gällande gränsvärden på flera av Stockholms gator.