Fårö

Böter på 15 000 för nedsågat träd

Den person som sågade ner en oxel på en grannfastighet på Fårö av misstag får böta 15 000 kronor. Det har tingsrätten beslutat.

Oxeln var planterad som vårdträd för 75 år sedan och ägaren till fastigheten krävde 125 000 i ersättning, eftersom trädet hade stor känslomässig betydelse.

Men det tycker alltså tingsrätten är för mycket, bland annat eftersom oxeln inte gått helt förlorad utan det finns kvar en del av den som kommer att växa till sig, enligt sakkunniga.