SÖRMLAND

Rättsäkerheten hotad menar advokat

Det finns risk att oskyldiga döms för brott som de inte begått eftersom kraven på bevisning sätts ner. Det anser justitiekanslern Göran Lambertz som nu tillsätter en utredning för att ge bättre rättssäkerhet. Dick Levinson som är advokat i Eskilstuna tror att en förklaring till varför det ser ut som det gör är att lagen är skriven som den är. Dessutom så menar Levinson att det i många fall är media som skapar förutsättningarna för resning.

– Det skrivs mycket om det och då skapas ett tryck från media och allmänheten, säger Dick Levinson.

Justitiekanslern Göran Lambertz går till hårt angrepp mot domstolarna som han anser alltför lätt dömer oskyldiga på tvivelaktiga grunder. Han får medhåll av advokat Dick Levinson från Eskilstuna som är skeptisk till att man inte efterlever kravet på att det ska vara utom allt rimligt tvivel att någon är oskyldig.

Enligt Dick Levinson är enda möjligheten att komma åt problemet att domstolarna inte backar när det gäller beviskraven och att motivationen att komma åt grova brott inte får bli på bekostnad av ordentliga bevis. Annars kan följderna bli många anser han.

– Förtroendet för domstolarna kanske minskar.

Micael Sternklint
micael.sternklint@sr.se