Uppsala

Skolverket: "Ovanlig skol-strategi"

Kritiken mot förslaget om nedläggning av Linnéskolan handlar mycket om att majoriteten i Uppsala säger ja till att öka antalet friskoleplatser i gymnasiet i Uppsala, trots att elevunderlaget viker de kommande åren. Att en kommun gör så är ovanligt, menar Birgitta Fredander vid Skolverket.

Skolverket är den myndighet som slutligen ger rätt till bidrag och godkänner nya friskoleutbildningar.

- Vi har i några fall tagit beslut om att inte ge rätt till bidrag trots att politiker i den kommunen har varit positiva, därför att vi har kunnat se att det får påtagliga negativa följder. Vi gör alltså alltid en helhetsbedömning, förklarar hon.

Är det vanligt att politikerna trots att man ser ekonomiska och organisatoriska konsekvenser säger ja?
- Nej, det är inte vanligt, säger Birgitta Fredander.

Innan Skolverket tar sina beslut vill de ha ett yttrande från politikerna i kommunen.

Tjänstemännen i Uppsala har i sitt underlag till politikerna sammanställt prognoser om elevkullarnas storlek de kommande 20 åren. Dessutom har de räknat ut hur många platser vid de fristående gymnasieskolorna som skulle erbjudas i kommunen om Uppsala säger ja till alla de nuvarande ansökningar.

Där går det att utläsa att det till 2011/2012 skulle finnas nästan 10 000 friskoleplatser, 8500 kommunala, men bara 7500 gymnasieelever.

- Det verkar ju helt orimligt. De siffrorna visar ju att om de fristående skolorna skulle få alla platser då skulle det inte finnas några elever på de kommunala skolorna, säger Birgitta Fredander vid Skolverket.

Men folkpartisten Mohamad Hassan står ändå fast vid att tillstyrka 7 av de 8 friskoleansökningarna som de kommande åren vill etablera sig och utöka sin verksamhet i Uppsala.

- Jag är inte rädd att situationen blir så. För av erfarenhet vet vi att friskolorna inte fyller upp sina platser till max, utan det brukar alltid vara platser tomma. Vår huvuduppgift är att se till att de kommunala skolorna står sig väl i konkurrensen och det är en målsättning som vi ska lyckas med, säger Mohammad Hassan, folkpartist och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se