Ämne i värktabletter ökar astmarisk

Små barn som får värkmedicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil, löper större risk än andra barn att utveckla astma och eksem. Det visar en stor studie som publiceras i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet.

Forskarna har funnit att barn som före ett års ålder fått medel mot värk eller feber som innehåller paracetamol löper större risk än barn som inte fått sådana medel att utveckla astma när de kommer upp i 6-7 års ålder.

För barn som fått medlet en gång i månaden eller oftare är risken tre gånger större än för barn som inte fått några läkemedel alls med paracetamol, enligt forskarna.

Över 200 000 barn i drygt 30 länder har ingått i studien.