Gratis akut tandvård till flyktingar

Region Skåne blir först i landet med att ge gratis akut tandvård till gömda flyktingar. Flyktingarna ska kunna besöka den vanliga Folktandvården när det gäller akuta besvär.

En del gömda flyktingar har mycket svåra tandproblem utan en chans att kunna betala för tandvård, skriver Sydsvenskan.

Den nya tandvårdsförsäkringen som började gälla 1 juli i år kräver en omfattande registrering av patienterna för att Försäkringskassan ska betala ut ersättning.

Folktandvården kommer att lösa det genom att använda fiktiva personnummer för flyktingar utan uppehållstillstånd.

De totala kostnaderna för tandvården beräknas bli små.