Arvika

Misstänkt kulturminnesbrott till åklagare

Länsstyrelsen misstänker brott mot lagen om kulturminnen och har anmält till åklagarmyndigheten i Karlstad.

Det är i Glava i Arvika kommun som länsstyrelsen i somras upptäckte flera sträckningar med djupa körskador i ett område med ett 15-tal fornlämningar, bl a gravar. Körskadorna har troligen uppstått i samband transport av virke från avverkning eller gallring, tror länsstyrelsen. Värmlands museum har senare konstaterat ett överkört och skadat röjningsröse, det gäller också en del av stensträngarna.