Orrefors

100 blir av med jobbet på Orrefors Kosta Boda

Uppdaterad fredag 16:38

Hundra personer kommer att mista jobbet från Orrefors Kosta Boda. Det meddelade ägaren New Wave group på fredagen.

De motiverar uppsägningarna med att resultatet utvecklats betydligt sämre än förväntat.

De hundra som får gå arbetar i Orrefors, Kosta, Boda och Åfors och det handlar både om kollektivanställda och tjänstemän.

Uppsägningarna och andra åtgärder spara 80 miljoner kronor på ett år. Förändringarna kommer att genomföras under hösten 2008 och första halvåret 2009.

Informationen skickades ut genom ett pressmeddelande strax innan lunch och klockan 13.00 på fredagen hölls en presskonferens i Kosta. En anställd i Orrefors säger till Sveriges Radio Kalmars reporter att han hörde nyheten på radion och att de i personalen väntas få information först nästa vecka.

- Utvecklingen är tråkig, säger han.

Det som gjort nedskärningarna nödvändiga är valutaeffekter, konjunkturnedgången i allmänhet och i USA i synnerhet, ökade kostnader för energi, löner, räntor och produktion, ökade lagernivåer och utebliven försäljningsökning.

- Vi är långsiktiga ägare till Orrefors Kosta Boda och vi tror fortsatt på svensk tillverkning av högkvalitativa glasprodukter. Genom effektiviseringarna och kostnadssänkningarna i kombination med ökade insatser för export på befintliga och nya marknader har bolaget möjlighet att i framtiden bli riktigt lönsamt, men vägen dit kommer att präglas av strikt kostnadskontroll och effektiviseringar på alla plan, säger Torsten Jansson, huvudägare och styrelsordförande i New Wave Group samt t.f. vd i Orrefors Kosta Boda.

Glasbrukskoncernen Orrefors Kosta Boda med drygt 600 anställda i framförallt Orrefors och Kosta har haft flera tuffa år bakom sig med uppsägningar både 2001, 2003 och 2005.

Nuvarande profilkoncernen New Wave group injöt stor optimism i bolaget när de tog över bolaget 2005. Varsel byttes snart mot satsningar på hotell och butiker. Till en början verkar också New Wave group ha gjort en bra affär, men det har gått allt sämre.

New Wave group redovisar inte resultaträkningen för enskilda bolag, men totalt sett har inte de ekonomiska förväntningarna på koncernen infriat förväntningarna. New wave groups aktier har sjunkit med över 70 procent i år.

- Jag tycker det är mycket tråkigt att vi måste genomföra personalneddragningar, men vi måste effektivisera verksamheten och anpassa oss till det rådande marknadsläget. Det är vidare för tidigt att se vilka effekter de prishöjningar som genomfördes vid halvårsskiftet får på bolagets försäljning, men mycket tyder på att vi måste anpassa produktionen för en lägre volym och med de åtgärder som vi nu avser att vidta är det vår förhoppning att vi ska nå en acceptabel lönsamhet i bolaget. Åtgärderna förväntas också medföra att lagernivåerna som vi hittills sett öka under 2008 kommer att minska under 2009, säger Göran Härstedt, VD och koncernchef i New Wave Group som äger Orrefors Kosta Boda.