Mullsjö

Vill ha sänkt hastighet

En bostadsrättsförening vill ha lägre hastighet på Vitsippsgatan och Blåsippsgatan i Mullsjö.

Det bor många barn i området, och nu önskar bostadsrättsföreningen att hastigheten ska sänkas från 50 till 30 kilometer i timmen där.

Det vore dessutom bra om det blir förbud mot genomfart på ett par tvärgator också, skriver föreningen till tekniska utskottet i Mullsjö.