Kampen om det politiska mittfältet

De politiska blocken har blivit tydligare än någonsin i Sverige...även om politiken rör sig mot mitten. Så säger en statsvetare från Stockholms Universitet, när det återstår exakt två år till nästa val. Oppositionen leder stort i väljarundersökningarna, trots att Alliansen infriat de flesta vallöfter, har haft positiva besked om statsfinanserna, nya insatser för att bekämpa arbetslösheten, öka integration och sänkta skatter. Samtidigt har den socialdemokratiska oppositionen flaggat med en del förslag som -trots vissa nyanser - liknar den borgerliga politiken.

Hur kan detta förklaras?

Tabor Merrick, statsvetare och adjunkt på Stockholms Universitet tror att Alliansregeringen vann förra valet mest pga att väljarkåren protesterade mot den socialdemokratiska regeringen som leddes av Göran Persson.

För professorn och statsvetaren Jonas Hinnfors på Göteborgs Universitet är det en gåta att Alliansens har förlorat så mycket stöd bland väljarkåren trots de uppfyllda vallöftena. Jonnas Hinnfors tror också att alla ministrar som avgick i början av mandatperioden och senare kan ha påverkat väljarkåren negativt.

Det har dock blivit tydligare att den svenska inrikespolitiken tenderar att formeras i två block: en höger- och en vänsterblock.

Men hur ser dessa två statsvetare på kampen mellan de två blocken som förs för att övertyga väljarna att partierna anpassar sig till den dominerande medelklassen och politikens mittfält? Socialdemokraterna och moderaterna är de partier som mest rättar sin politik till det s.k. mittfältet. Men finns det skillnader mellan dessa partier och mellan höger- och vänster blocken?

- Förut befann sig väljarkåren i mitten av det politiska spektrum och partiledarna var lite mer radikala i förhållande till varandra. Men nu verkar vara lite tvärtom, säger statsvetaren Merrick. 

Och Jonnas Hinnfors håller med. Men för honom är fortfarande socialdemokraternas politik lite otydlig på vissa områden.

- I stora drag skulle jag svara ja på den frågan. De mittenlösningar som socialemokraterna tänker sig och även Allianspartierna. Men (s) har varit ganska tysta sedan valet och vi vet inte vad de strävar förutom att de resonerar att väldfärstaten är bra, men inte bra när människor fastnar i bidragsfällan, anser Hinnfors.

Att båda politiska blocken rör sig mot mitten - kan det innebära att det öppnar för att väljarna ska rösta på partier som Sverigedemokraterna som driver en populistisk politik?

Tabor Merrick tvivlar på det och tror däremot att en stor missnöjet med det politiska systemet kan ju vara en faktor som kan påverka människor beslut att stödja sådana partier.

Och Jonas Hinnfors säger också att det är tveksamt, trots att det kan finnas möjligheter för populisterna att vinna terräng hos vissa grupper i väljarkåren.

Reporter: Alberico Lecchini