Kalmar

Äldre får mer hjälp hemma

Ett 20-tal nya arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska rekryteras till omsorgen i Kalmar kommun.

Meningen är att den nya personalen ska hjälpa äldre som bor hemma med rehabilitering och hjälpmedel som passar i hemmet.

Omsorgsförvaltningen i Kalmar räknar med att den nya satsningen kommer att verka förebyggande och minska kostnader på andra håll, samtidigt som man hoppas på bättre livskvalitet för dom äldre.