Miljonskadestånd till avvisad egyptier

Svenska staten betalar ut tre miljoner kronor i skadestånd till en av de män, Ahmed Agiza, som under förnedrande omständigheter tvångsavvisades från Bromma flygplats i december 2001. Tidigare har Mohammad Alzery, som avvisades samtidigt, också fått tre miljoner i skadestånd.

– Det är ett av de största skadestånd som svenska staten har betalat ut så vitt jag vet. Det här är ju ett unikt fall men över huvud taget är det ett av de största, säger justitiekansler Göran Lambertz.

Det var 2001 som de två egyptierna Mohammad Alzery och Ahmed Agiza avvisades från Sverige misstänkta för terrorism. De uppger att de därefter utsattes de för tortyr i Egypten. Avvisningen ledde till att Sverige kritiserades av flera FN-organ.

Det är två fel som svenska staten gjort sig skyldig till berättar justitiekanslern.

– De är två fel som staten har begått. Dels att han blev utvisad i förlitan på den garanti som Egypten gav om att det inte skulle bli fråga om någon tortyr, dels sättet för utvisningen, det sätt som den verkställdes på på Bromma, säger Göran Lambertz.

Den andre egyptiern, Mohammad Alzery, fick tidigare i somras även han ett skadestånd på tre miljoner. Summan är en förlikning. Männen hade från början begärt det tiodubbla var.

Anledningen till att Agiza får sitt skadestånd först nu är att han tidigare inte ville godta förlikningen.

Agiza avtjänar ett 15-årigt fängelsestraff i Egypten och anser bland annat att svenska staten är skyldigt till hans fängelsestraff. Men det anser inte justitiekanslern.

– Vi har gjort bedömningen att Sverige inte ansvarar för det genom utvisningen. men han har möjlighet att väcka talan i domstol om ersättning för det om han vill, säge Göran Lambertz.

Svenska Helsingforskommittén har representerat Agiza och organisationens generalsekreterare Robert Hårdh är besviken över att kompensationen inte blev högre.

– Å ena sidan är det förstås positivt att Sverige nu erkänner ett ansvar för de grova människorättskränkningar som man utsatte Ahmed Agiza för. Å andra sidan är det förstås minst sagt otillfredsställande att han bara får kompensation för en del av de kränkningar som han har utsatts för. Han fick ett lägre belopp än vad vi anser att han borde ha fått, säger Robert Hårdh.

Karin Airaksinen
karin.airaksinen@sr.se