Uppsala

Nu undviks ordet "gymnasiesärskola"

Fyrisskolan i Uppsala undviker att använda ordet gymnasiesärskola i sin verksamhet efter det att elever som går i den skolformen protesterat och tyckt sig kränkta av ordet särskola.

– Vår uppmärksamhet har blivit större, så att vi är måna om att försöka låta bli att använda det ordet. I skolkataloger och överallt där det har stått särskola, där har vi tagit bort det helt enkelt och skriver klassbeteckningar, säger rektorn Ingrid Staflin.

I ett brev i våras till skolminister Jan Björklund beskrev elever vid Fyriskolan hur de känner sig kränkta av namnet på den skolform som de går i. Ordet gymnasiesärskola får dem att känna sig särskilda, annorlunda på ett negativt sätt.

Efter en tid fick de svar från utbildningsdepartementet som menade att det inte var möjligt att göra den ändringen på namnet. Men trots det bakslaget så har skolledningen vid Fyriskolan ändå tagit bort ordet särskola i så stor utsträckning som möjligt. Theres Söder är en av eleverna som är glad över förändringen:

– De har bytt namn på allting. Jag går på mediaprogrammet och de har bytt till mp4. Det känns riktigt bra. Men på hemsidan står det fortfarande ”sär”.

– Ja, det är en liten miss, kanske, men hemsidan vänder sig ju också utåt mot allmänheten, säger Ingrid Staflin. Till exempel föräldrar till elever i grundsärskolan måste veta att det finns en väg vidare och då kan de söka på ”gymnasisesärskola”.


Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se