Personlig skräpsorterare hjälper till

Idag arrangerar Renova på alla sina 26 återvinningscentraler i Göteborg med kranskommuner ”Återvinningens dag”. Bland annat finns extra personal på plats för att se till att skräpet hamnar rätt.

Målet är, utöver att få in mer material, att lära besökarna mer om sortering och återvinning.

Ifjol sorterades 37 procent av allt hushållsavfall ut och blev till nytt material. Det är samma som 182 kilo per göteborgare. Målet är att nå 50 procent.