ESKILSTUNA

Ökad valfrihet inom omsorgerna

Det kan bli ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna.

Vuxenförvaltningen föreslår att politikerna ska fatta beslut om att ansöka om pengar från staten för att utreda om kommunen ska införa ett så kallat valfrihetssystem inom dessa områden. Om ökad valfrihet ska införas inom äldre- och handikappomsorgen bör detta påbörjas inom hemvården, anser förvaltningen.