KARLSTAD

Ungdomar ska få påverka framtiden

I framtiden ska Karlstads ungdomspolitik utformas med ungdomarnas egna åsikter som grund.I oktober kommer alla Karlstadsungdomar i åttan och tvåan på gymnasiet att få svara på frågor om sina upplevelser och hur det är att växa upp i Karlstad.

Frågorna, som finns på internet, handlar bland annat om hälsa, trygghet och skola, och det är på skoltid som ungdomarna ska svara. Undersökningen har tidigare gjorts i andra kommuner, men det är första gången som den görs i Karlstad. Även Kristinehamn och Forshaga kommer att genomföra undersökningen under hösten.