SÖRMLAND

Mest män bland kommunernas chefer

Trots att kommunernas jämställdhetsplaner säger att kvinnor och män ska ha lika stor makt, är det fortfarande männen som styr i de flesta av länets kommuner.
Det visar en kartläggning som Sveriges Radio Sörmland har gjort. I sju av nio kommuner är flertalet män bland de höga cheferna.

Det står i kommunens riktlinjer att en jämn könsfördelning bland cheferna ska eftersträvas.
Men om man tittar på de tyngsta posterna i Eskilstuna kommun, som vd:arna för kommunala bolag, förvaltningscheferna och de andra som sitter i kommunens ledningsgrupp, så är andelen män tre fjärdedelar.
Det kan jämföras med Katrineholm som har ungefär lika många kvinnor som män bland toppcheferna.
De som har ansvaret för det här är dels kommundirektören, som anställer cheferna, men också politikerna, som ska se till att kommundirektören följer kommunens riktlinjer. 

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se