Plöjning förstör miljön

En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att böndernas plöjande ökar miljöförstöringen.
Ju mer bönderna använder sin plog, desto mer fosfor frigörs.

Fosfor finns bland annat i gödsel. Ämnet är det främsta orsaken till algblomning och varför sjöar växer igen.

SLU:s studie har visat att mycket fosfor frigörs när bönderna plöjer. Lantbrukare Henrik Stadig från Ardala är väl medveten om problemet:  

– Det handlar om att bearbeta så lite som möjligt, men ändå tillräckligt mycket. Den där ekvationen är inte alltid så lätt att få ihop.  

Det handlar om att väga miljö och pengar mot ökad risk för översvämning och ogräsförekomst.  

Thomas Rydberg är statsagronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han ser flera vinster med att försöka minska bearbetningen av odlingsmarken och menar att bönderna är lyhörda för förändringar:  

- Det är bra för bondens ekonomi (att plöja mindre, reds anm.) och bra för jorden. Miljömedvetenheten bland svenska lantbrukare är jättestor. Får de bara ett incitament från forskningen så anpassar de sig. Ofta är det också förenat med bra ekonomi. Skulle det visa sig att det inte är det så får ju samhället gå in och ersätta dem, säger han.