KUNGSBACKA

Bandyklubb begär pengar

Frillesås bandyklubb begär 700 000 kronor i kommunal borgen för att bygga ut omklädningsrummen på Sjöaremossens isbana. Skälet är att laget nu har etablerat sig i allsvenskan.

Fritidsnämnden i Kungsbacka tycker att kommunen ska ställa upp och gå i borgen för det lån som behövs - frågan bollas nu vidare till kommunstyrelsen.

Diskussioner har också förts med Varbergs kommun eftersom det är där Sjöaremossen ligger.