Västernorrland

Sjukvårdspartiet efterlyser konsekvensbeskrivning

”Det är ytterst olyckligt att regionfrågan kommit så långt i beslutande församlingar utan att det berörts om denna förändring kan förbättra vården”.
Under lördagen hade Sjukvårdspartiet höstupptakt i Sundsvall och efterlyser fortfarande konsekvensbeskrivningar kring detta.
”Som det nu är finns inte underlag för att Regeringen ska kunna fatta beslut om bildandet av region Norra Norrland”,  menar Sjukvårdspartiet.