Eldningsförbud i gamla L-län

Brandfaran är stor i skog och mark.
Enligt SMHI:s prognos uppgår brandrisken till en fyra på en femgradig skala. En fyra innebär sen tidigare ett automatiskt eldningsförbud i gamla Kristianstads län. I Malmöhus län krävs det en femma för automatiskt eldningsförbud. - Det beror bland annat på terrängen och hur mycket skog det finns i området, säger brandingenjör Jonas Nilsson i Kristianstad.