MALMÖ

140 arbetsförmedlare hotade

Arbetsförmedlingen i Skåne förstärker säkerhetsarbetet sedan en internutredning avslöjat att 140 handläggare hotats med både våld och döden det senaste året.

Var femte anställd på arbetsförmedlingen hamnade i en hot- eller våldssituation under fjoråret, enligt en internutredning som gjordes anonymt.

- Det är inte farligt att arbeta på Arbetsförmedlingen. Hoten som framförts kan till exempel ha varit att man uttryckt sig kränkande. Vår policy är att det ska göras polisanmälan, säger Joel Isensköld, säkerhetschef på arbetsförmedlingen.