Kommunen återanvänder möblerna

Att återanvända gamla möbler. Det är ett sätt för Gotlands kommun att spara pengar. I veckan slås portarna upp för ett nytt överskottsförråd i Visby.

I förrådet kan olika kommunala verksamheter lämna de möbler som inte längre används. I förrådet snyggas möblerna till av personer som jobbar inom den dagliga verksamheten, alltså personer med till exempel utvecklingsstörning eller autism.

Andra kommunala instanser, som saknar vissa möbler, kan sen återanvända de uppfräschade möblerna istället för att köpa nytt.