USA

Banker omvandlas för att lugna marknad

I ett försök att lindra effekterna av finanskrisen kommer de amerikanska investmentbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs att bli vanliga banker.

Det är den amerikanska centralbanken som har gått med på att de stora investmentbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs omvandlas till vanliga banker.

Åtgärden innebär att det blir lättare för bankerna att låna pengar och att de hamnar under direkt kontroll av centralbanken.

Syftet är att lugna marknaden och förhindra att finanskrisen ska drabba de stora bankerna.