stockholm

Skansen får tio miljoner av regeringen

Stiftelsen Skansen är en av vinnarna när regeringen satsar på museisektorn i nästa års budget. Skansen får tio miljoner kronor för bland annat renoveringar, infrastruktursatsningar och miljöarbete.

Även Moderna museet, Nationalmuseum, Nobelmuseet och Arkitekturmuseet tillförs pengar nästa år.