Dorotea Bromberg-bokförläggare

Hur går man tillväga om man vill ge ut en bok eller hur är det att gallra bland alla manus som kommer in? I Cappuccino berättade  Dorotea Bromberg om livet som bokförläggare. 
Brombergs Bokförlag bildades 1975 av Adam och Dorotea Bromberg. Familjen kom till Sverige 1970 som polsk-judiska immigranter på flykt undan antisemitisk förföljelse. Förlaget har föresatser att ge ut viktiga böcker som lever länge, och under åren har de gett ut böcker av fyra författare som fått Nobelpriset i litteratur.