Filipstads kommun JO-anmäld

Justitieombudsmannen vill nu att Filipstads kommun utreder hur mycket omkringboende störs av ett bullrigt företag i kommunen. Det är två privatpersoner som skickat in en anmälan till JO eftersom de anser att kommunen inte gjort något åt problemen, trots upprepade påstötningar.

Enligt anmälan innebär företagets verksamhet ett brott mot detaljplanen för området, med bullerstörningar även på kvällar och helger. Det skriver Filipstads tidning.