Jämställda män tjänar mindre

Att vara jämställd lönar sig inte alltid. En ny studie från USA visar nämligen att män som föredrar de mer traditionella könsrollerna tjänar betydligt bättre än de män som är för mer jämställda relationer.

Forskarna intervjuade sammanlagt drygt 12600 personer vid fyra tillfällen mellan 1979 och 2005. Där framkom också att fler män var fär traditionella könsroller än kvinnor, men att skillnaden minskat med åren.

Möjliga förklaringar till löneskillnaderna kan vara att män med en mer traditionell syn också är mer intresserade av att uppnå maktpositioner eller att män som är ensamma försörjare får bättre betalt av arbetsgivare.

Tvärtom tjänade kvinnor som var för ökad jämställdhet mer än kvinnor med mer traditionella könsuppfattningar, men skillnaden var inte alls lika stor.

Studien är publicerad i Journal of Applied Psychology.