Försvaret la hundra miljoner på enkät

Uppdaterad 14:34
Försvaret har under fem år betalat över 100 miljoner kronor till en konsult för att mäta och förändra försvarsanställdas attityder. Men både syftet och beloppet är rimligt, säger brigadgeneral Bengt Axelsson, som är ordförande i ledningsgruppen för projektet.

– För de pengarna så är det så pass mycket mer än medarbetarundersökningar eller arbetsplatsundersökningar. Det började med två undersökningar 2004 och 2006, om man ser på Försvarsmaktsnivån. Från 2006 och framåt så har det genomförts tre medarbetarundersökningar på varje förband och den fjärde håller nu på att förberedas för att genomföras senare under hösten.

– Förutom de här medarbetarundersökningarna så är det utbildningar av stödpersoner som genomförts, folk som ska få utbildning på själva metoden och på den vetenskapliga grunden och som ska finnas som resurspersoner ute på de olika förbanden, säger Bengt Axelsson.

Projektet om Försvarsmaktens värdegrund, som har pågått sedan 2004, drivs gemensamt av Försvarsmakten och de fackliga organisationerna inom försvaret.

I projektet ingår undersökningar om vad de försvarsanställda tycker om sina chefer, arbetsuppgifter och om Försvarsmaktens uppdrag. Det ingår också utbildning av försvarets personal i frågor som rör försvarets värdegrund för att personalen ska förberedas för sina uppgifter.

– Det är ju allt i från vad ett insatsförsvar innebär och vår egen inställning till att åka ut i internationell tjänst. Det handlar om att reducera kulturgap på olika sätt inom organisationen och hur den styrs militärt. Det handlar om att utveckla våt arbetsmiljö och säkerställa att vår kompetensutveckling för våra anställda är värd namnet. Det handlar om att säkerställa vår rekryteringsförmåga och vår attraktionskraft och det handlar på olika sätt om att förändra ledarskapet inom Försvarsmakten, säger Bengt Axelsson.

Hittills har försvaret betalat 101 miljoner kronor till ett konsultföretag. Ekot har talat med en person utanför försvaret men med inblick i organisationskonsulters arbete, som säger att kostnaden kan verka hög, men avgörande blir att försvaret tänkt igenom väl vad det hela ska leda till.

Bengt Axelsson ser kostnaderna som en del av personalens vidareutbildning.

– Försvarsmakten har 20 000 anställda. Den verksamhet vi talar om har pågått i fem år. Det innebär att det är 100 000 individer som årligen har varit involverade i verksamheten. Ser man det på det sättet har Försvarsmakten, tillsammans med de fyra fackliga organisationerna, under de här fem åren satsat ungefär 1 000 kronor per anställd och år för att utveckla verksamheten och få till en förändrad kultur inom myndigheten.

– För mig är det i det perspektivet inte mycket pengar, utan det är fullt nödvändigt för att vi ska få en modern och ändamålsenlig verksamhet, säger brigadgeneral Bengt Axelsson.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se

Karin Airaksinen
karin.airaksinen@sr.se